(Christlich Demokratische Union)

 

CDU grundades i juni 1945 med tyngdpunkt i Rhenlandet. Partiet ville företräda alla samhällsgrupper och överbrygga allt konfessionellt tänkande. Det statliga livet skulle bygga på en kristen, demokratisk och federal grund. Den rhenländska avdelningen kom att stå under inflytande av Konrad Adenauer, som gärna såg sociala reformer men som avgränsade sig mot socialism. En vecka senare bildades också i Berlin en avdelning CDU, som baserades på en kristlig socialism och som förutsåg en socialisering av mark och vissa nyckelindustrier.

Av avgörande betydelse blev fr.o.m. 1948 den av Ludwig Erhard präglade blandekonomin. Redan från början kämpade partiet för en tysk integration med Europa och för en bindning till EG och NATO. Det centrala målet var att återförena Tyskland, vilket senare lyckades under Helmut Kohls regering. Ett gott förarbete hade då gjorts av Kurt-Georg Kiesinger och Rainer Barzel.

I den sovjetiska zonen och sedermera DDR utsattes den östliga partibildningen (CDUD) för allt starkare tryck och sedan militärmakten hade gjort det omöjligt för partiets ledande män att arbeta politiskt, måste CDUD underordna sig SED. Inte förrän 1989 kunde CDUD föra en egen politik och segrade i valallians med ytterligare två borgerliga partier vid de första fria valen till Folkkammaren. I oktober 1990 förenades de båda CDU-partierna till ett för hela Tyskland.

Sedan Kohl trätt tillbaka från posten som ledare för partiet, valdes för första gången 2000 en kvinnlig partiledare, Dr. Angela Merkel, som dessutom hade sin politiska erfarenhet från de nya förbundsstaterna efter att 1990 ha anslutit sig till CDU.

[Upp]