Ruhr

 

Floden Ruhr rinner upp vid Winterberg i Sauerland och rinner sedan 217 km i västlig riktning till Duisburg (världens största inlandshamn), där den mynnar ut i Rhen. Ruhr är en flod med extremt många vindlingar och i sitt övre lopp närmast att likna vid en bäck. Förhållandet mellan ebb och flod är mycket stort, 1:500, vilket kan förklaras med dess läge bland de rhenska skifferbergen, som kan ta upp ytterst litet vatten. I Sauerland har man byggt flera dammar, där man kan utvinna dricksvatten och energi för området. I Ruhrs nedre lopp finns flera uppdämda sjöar, men de har liten betydelse för flodens reglering.

Den sista delen av Ruhr från Mülheim till inträdet i Rhen är utbyggd, så att den kan trafikeras med större fartyg, mellan Mülheim och Essen enbart av fartyg med ett maximalt djupgående av 1,70 m. Betydelse som transportled fick Ruhr under slutet av 1700-talet, då den användes för koltransporter till Rhenlandet. Under mitten av 1800-talet tog järnvägarna i allt större utsträckning över dessa transporter och Ruhrs betydelse för godstrafiken minskade så gott som till noll.

Floden Ruhr har gett sitt namn till hela Ruhrområdet, vilket egentligen inte är helt rätt, eftersom detta ligger norr om floden. Den flod, som leder genom Ruhrområdet, heter Emscher och är också det vattendrag som fått ta emot allt avfall från områdets industrier. Landet omkring Ruhr utgjorde tidigare ett rekreations- och bostadsområde för de rika. En viss betydelse som utflyktsmål har floden fortfarande, speciellt de uppdämda sjöarna.

© www.wsv.de